WitaY – Telewizja, relacje, internet

Kanał telewizyjny skierowany do mieszkańców gmin i powiatów, prywatnych przedsiębiorstw i ich pracowników